პრემია

     
  დასახელება: Premia 4 ტუალეტის ქაღალდი
ფენების რაოდენობა: 3
შეკვრა რულონში: 4
შეკვრა ყუთში: 12
რულონის სიგრძე (მ) ±%2: 19,8
     
  დასახელება: Premia 8 ტუალეტის ქაღალდი
ფენების რაოდენობა: 3
შეკვრა რულონში: 8
შეკვრა ყუთში: 6
რულონის სიგრძე (მ) ±%2: 19,8
     
  დასახელება: Premia 16 ტუალეტის ქაღალდი
ფენების რაოდენობა: 3
შეკვრა რულონში: 16
შეკვრა ყუთში: 3
რულონის სიგრძე (მ) ±%2: 19,8
     
  დასახელება: Premia 24 ტუალეტის ქაღალდი
ფენების რაოდენობა: 3
შეკვრა რულონში: 24
შეკვრა ყუთში: 3
რულონის სიგრძე (მ) ±%2: 19,8
     
  დასახელება: Premia 32 ტუალეტის ქაღალდი
ფენების რაოდენობა: 3
შეკვრა რულონში: 32
შეკვრა ყუთში: 2
რულონის სიგრძე (მ) ±%2: 19,8
     
  დასახელება: Premia 2 ქაღალდის ხელსახოცი
ფენების რაოდენობა: 3
შეკვრა რულონში: 2
შეკვრა ყუთში: 12
რულონის სიგრძე (მ) ±%2: 10,8
     
  დასახელება: Premia 4 ქაღალდის ხელსახოცი
ფენების რაოდენობა: 3
შეკვრა რულონში: 4
შეკვრა ყუთში: 6
რულონის სიგრძე (მ) ±%2: 10,8
     
  დასახელება: Premia 6 ქაღალდის ხელსახოცი
ფენების რაოდენობა: 3
შეკვრა რულონში: 6
შეკვრა ყუთში: 4
რულონის სიგრძე (მ) ±%2: 10,8
     
  დასახელება: Premia 8 ქაღალდის ხელსახოცი
ფენების რაოდენობა: 3
შეკვრა რულონში: 8
შეკვრა ყუთში: 3
რულონის სიგრძე (მ) ±%2: 10,8
     
  დასახელება: Premia 12 ქაღალდის ხელსახოცი
ფენების რაოდენობა: 3
შეკვრა რულონში: 12
შეკვრა ყუთში: 2
რულონის სიგრძე (მ) ±%2: 10,8